biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kiiruna (Lagopus muta millaisi)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 8.500 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia2.0008.50015.0003,42007x01998-2010x01980-2011Rae, S. M. 2007. Rock Ptarmigan Lagopus muta (Montin). Pp. 296- 299. In: Forrester, R.W., Andrews, I.J., McInerny, C.J., Mur

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama