biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Riekko (Lagopus lagopus hibernicus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.912 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Irlanti1.7081.9122.1162,72006-2008-302000-2008-601980-2008Cummins, S., Bleasdale, A., Douglas, C., Newton, S., O'Halloran, J. & Wilson, J.W. (2010) The status of Red Grouse in Ireland an

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama