biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Merikeiju (Hydrobates pelagicus melitensis)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 12.980 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Malta5.0256.5308.0352.176,72008-200802002-2012-17.51980-2012Baldacchino, A.E. & Azzopardi, J. (2007): L-Għasafar li Jbejtu fl-Ambjent Naturali tal-Gżejjer Maltin. Malta: Malta University P
Italia3.7004.1004.5001,4201302000-201001985-2010Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol.1 (Gaviidae-Falconidae). Oasi Alberto Perdisa Editore, Bologna Peronac
Espanja4.6992.35000,51993-2008x0nullx0nullVVAA: 2012. Estrategias Marinas. Grupo aves. Evaluación inicial y buen estado ambiental. MAGRAMA - SEO/BirdLife. Madrid.

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama