biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 85.619 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Italia30.00040.00050.00013,2200702000-201201980-2012Brichetti P & Fracasso G. 2007. Ornitologia italiana. Vol.4 (Apodidae-Prunellidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna
Espanja46.77823.38904,61998-200101998-201201980-2012Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na
Bulgaria11.00013.50016.00012,22005-2012+7.52000-2012+151980-2012Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B
Portugali1.0003.0005.0003,32008-2012x02001-2012x01980-2012Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversida
Romania1.0002.0003.0000,82001-2013+102001-2013x01980-2012Romanian Common Bird Monitoring Database “Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database, unpublished data Romani
Itävalta1.3001.9002.5002,32001-201202001-2012x01980-2012BirdLife Austria, extrapolation on the basis of available unpublished and published population and density data
Slovenia1.1001.2501.4006,22002-2012x02001-2012+301980-2012Mihelič, T. (2013): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 2002-2010. Internetna baza podatkov. Spletna stran: http://www.pti
Kypros2005008005,42001-201302001-2013-17.51980-2012Field data from surveys carried out in some SPAs by Game & Fauna Service, analysed using DISTANCE programme; Birds in Europe II
Saksa60801000,02005-2009+25.51998-2009+215.51985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama