biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 2.098.032 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja1.200.0002.030.0002.860.000401,22004-200601998-2012+01980-2012Carrascal, L.M. & D. Palomino (2008). Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006. (Seguimiento de Aves, 19
Bulgaria23.00031.50040.00028,42005-2012+42000-2012+7.51980-2012Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B
Portugali10.00030.00050.00032,52008-2012x02001-2012+01980-2012Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversida
Kypros3.0005.5008.00059,12001-201302001-2013x01980-2012Bird sightings records as published in BirdLife Cyprus annual reports; Birds in Europe II (2004), BirdLife International; BirdLi
Romania5001.0001.5000,42001-2013x02001-2012+27.51980-2012“Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database, unpublished data Romanian Ornithological Society database, unpub
Italia1528400,02007F02001-2010F01980-2010Brichetti P & Fracasso G. 2007. Ornitologia italiana. Vol.4 (Apodidae-Prunellidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna
Slovenia3450,02002-201252001-201251980-2012Mihelič, T. (2013): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 2002-2010. Internetna baza podatkov. Spletna stran: http://www.pti

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama