biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 63.765 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Kypros20.00045.00070.000483,92006-201302001-2013x01980-20122013 Common Birds Monitoring programme set up by BirdLife Cyprus, with relevant line transect survey data analysed using DISTANC
Bulgaria3.6009.30015.0008,42005-2012+7.52001-2012+7.51980-2012Antonov, A., Georgiev, D., Stoychev, S. 2007. Hippolais pallida. In: Iankov, P. (Ed.) Atlas of breeding birds in Bulgaria. Bulga
Romania3.0006.50010.0002,72001-2013x02001-2012x01980-2012“Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database, unpublished data Romanian Ornithological Society database, unpub
Espanja5.2092.60500,51998-2001-01998-2011-01980-2011Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na
Unkari2003505000,41995-1997x02000-2012+401980-2012MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természe
Slovenia510150,02002-201252001-2012101980-2012Mihelič, T. (2013): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 2002-2010. Internetna baza podatkov. Spletna stran: http://www.pti

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama