biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Oliivikultarinta (Hippolais olivetorum)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 2.500 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Bulgaria1.0002.5004.0002,32005-2012+12.52001-2012+7.51980-2012Stoychev, S., Iankov, P. 2007 Hippolais olivetorum. In: Iankov, P. (Ed.) Atlas of breeding birds in Bulgaria. Bulgarian Society

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama