biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Aropääskykahlaaja (Glareola nordmanni)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 3 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Bulgaria0230,02005-2012-7.52000-2012-7.51980-2012IANKOV, P. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni. Red Data Book of Bulgaria,. E-version: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol2/
Romania0120,02008-201302000-2012-24.51980-2012SOR database
Unkari0110,02000-2012F02000-2012F01980-2012MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természe

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama