biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kruununokikana (Fulica cristata)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 50 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja5050500,02008-2012F302003-2012F01984-2012Information provided by the autonomous regions of Spain (2012) generated by their own biodiversity monitoring programmes. Grupo

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama