biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Punajalkahaukka (Falco vespertinus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 2.288 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Romania1.0001.2501.5000,52006-2013-22.52001-2013-751980-2012LIFE05 NAT/HU/000122 “Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database (unpublished data) Romanian Ornithological S
Unkari7009501.2001,02003-2012-91997-2012-601990-2012National Park Directorates& databases. Bagyura, J. és Palatitz, P. (2004): Kék vércse (Falco vespertinus) KvVM Természetvédelmi
Italia5060700,02013F02000-2012F01995-2012Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/3: Pandionidae-Falconidae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna
Bulgaria1013150,02005-2012-952000-2012-801980-2012Georgiev, D., I. Angelov, S. Dereliev, G. Daskalova 2007. Red-footed Falcon, Falco vespertinus. - In: Iankov, P. (ed.) 2007. At
Itävalta610140,02008-2012+552001-2012+351980-2012H.-M. Berg & M. Dvorak, unpublished data
Slovakia05100,02012-2012-97.52000-2012-501980-2012Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. Jozef Chavko: S

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama