biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Muuttohaukka (Falco peregrinus brookei)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 2.928 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja2.4622.6332.8040,5200801998-2011+01980-2011Del Moral, J. C. & Molina, B. (Ed.). 2009. El halcón peregrino en España. Población reproductora en 2008 y método de censo. SEO/
Bulgaria1201551900,12005-2012+42000-2012+7.51980-2012Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria . Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series,
Portugali80901000,11999-2005+5.52001-2012+1501980-2012Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversida
Kypros4050600,52004-201302001-2012+1501980-2012Game & Fauna Service data from raptor monitoring in recent years; 2012 revised inventory of Cyprus Important Bird Areas, by Hell

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama