biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Muuttohaukka (Falco peregrinus all others)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.250 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Italia1.1001.2501.4000,42003-2006+601997-2007+1501981-2007Taranto P. 2009. Status of the Peregrine Falcon in italy. In: Sielicki J., Mizera T. (eds.) 2009. Peregrine Falcon Populations.

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama