biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Pikkutuulihaukka (Falco naumanni)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 20.965 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja14.07214.37914.6862,82000-2007+1221998-2011+01980-2012Iñigo, A., B, Barov. (2010). Action plan for the lesser kestrel Falco naumanni in the European Union, 55p. SEO/BirdLife & BirdLi
Italia5.5006.1006.7002,02005-2012+47.52000-2012+7851993-2012Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/3: Pandionidae-Falconidae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna Sarà M. 20
Portugali4804824840,52005+652001-2012+3101990-2005Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversida
Bulgaria0350,02000-2012-1002000-2012-1001980-2012Barov, B., P. Iankov, Ts. Petrov, S. Stoychev, E. Stoynov 2007. Lesser Kestrel Falco naumanni. - In: Iankov. P. (ed.) Atlas of t
Romania0230,02000-201302001-2013-99.51980-2012National Raptor Census 2005-2007 (unpublished data) National Raptor Census 2013 (unpublished data)
Slovenia0000,02001-201202001-2012-1001980-2012GEISTER, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. DZS, Ljubljana.

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama