biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Välimerenhaukka (Falco eleonorae)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.660 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja8718718710,22004-2007+542001-2007+661980-2008Del Moral, J. C. (Ed.). 2008. El halcón de Eleonora en España. Población en 2004-2007 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
Italia6386717040,22005x02001-2012x01980-2012Gustin M, Corso A & Medda M. 2005. Monitoring on breeding population of Eleonora’s Falcon Falco eleonorae in Italy during 2005.
Kypros901181451,32007-201202001-2012x01980-2012Annual surveys of the key breeding cliffs, carried out by Game & Fauna Service, the British Bases Environment team and BirdLife

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama