biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Ampuhaukka (Falco columbarius)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 10.855 paria, joista Suomessa 27,64 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Ruotsi4.6006.2507.9001,42008-201202001-2012+251980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Suomi2.4003.0003.6000,92001-201202001-201201986-2012Birds of Prey monitoring data, Finnish Museum of Natural History. Honkala, J., Saurola, P. & Valkama, J. 2013: Breeding and pop
Iso-Britannia9001.2001.5000,52008-81993-2008+711970-2008Ewing, S.R., Rebecca, G.W., Heavisides, A., Court, I., Lindley, P., Ruddock, M., Cohen, S. & Eaton, M.A. 2011. Breeding status o
Irlanti2003004000,42008-2011x02000-2011x01980-2011Balmer, D., Gillings, S., Caffrey, B., Swan, B., Downie, I. & Fuller, R. (2013) Bird Atlas 2007-11 The breeding and wintering bi
Latvia2953760,12000-2004x0null01994-2004Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. lidz 2010. gadam. Promocijas darbs. Riga: Latvijas Un
Viro3045600,12008-2012+352001-201251980-2012Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb
Liettua58100,02008-201202001-201201980-2012Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Rašomavičius, V. (red.) 2007. Lietuvos raudonoji

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama