biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Keltapäähaukka (Falco biarmicus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 158 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Italia1401561720,12003-2004x02001-2012-101986-2012Andreotti A, Leonardi G, Sarà M, Brunelli M, De Lisio L, De Sanctis A, Magrini M, Nardi R, Perna P, Sigismondi A., 2008. Landsca
Bulgaria0230,02005-2012x02000-2012x01980-2012Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria . Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series,

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama