biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 6.077 paria, joista Suomessa 37,02 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Ruotsi2.0003.3504.7000,82008-201202001-201201980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Suomi1.5002.2503.0000,72006-201002001-201201980-2012Väisänen, Risto A., Hario, Martti & Saurola, Pertti 2011: Population estimates of Finnish birds. In: Valkama, Jari, Vepsäläinen,
Iso-Britannia2794626440,22011-431999-2011+5041970-2011Eaton, M.A., Balmer, D.E., Bright, J., Cuthbert, R., Grice, P.V., Hall, C., Hayhow, D.B., Hearn, R.D., Holt, C.A., Knipe, A., Ma
Itävalta69120,02001-2012-202001-2012-651980-2012BirdLife Kärnten & Josef Feldner, unpublished data; E. Albegger et al. unpublished data, Albegger, E. & T. Schernhammer (2011):
Italia0350,02004x02001-2012x01980-2012Brichetti P & Fracasso G. 2004. Ornitologia italiana. Vol.2 (Tetraonidae-Scolopacidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna
Espanja0350,01998-200201998-200201980-2002Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na
Romania0230,02008-2013x02001-2012-951980-2012“Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database, unpublished data Romanian Ornithological Society database, unpub

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama