biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Tunturikiuru (Eremophila alpestris)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 5.940 paria, joista Suomessa 0,08 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Bulgaria4.5005.5006.5005,02005-2012-152000-201201980-2012BSPB Bird Database; Golemansky V. (ed.) 2011. Red Data Book of Bulgaria. Vol. 2, Animals. Http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol2/; Ia
Ruotsi1502353200,12008-2012x02001-2012-751980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Romania1002003000,12001-2013x02001-2012x01980-2012“Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database, unpublished data Romanian Ornithological Society database, unpub
Suomi05100,02006-2010x02001-2012x01980-2010Väisänen, Risto A., Hario, Martti & Saurola, Pertti 2011: Population estimates of Finnish birds. In: Valkama, Jari, Vepsäläinen,

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama