biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Mustapääsirkku (Emberiza melanocephala)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 276.501 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Romania80.000175.000270.00073,42010-2013x02001-2013x01980-2012Romanian Commonbird Monitoring Programme, 2007-2012 SOR database, Milvus database
Bulgaria31.00080.500130.00072,62005-2012F62001-2012+7.51980-2012Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B
Kypros7.00011.00015.000118,32005-201302001-2013x01980-20122013 Common Birds Monitoring programme set up by BirdLife Cyprus, with relevant line transect survey data analysed using DISTANC
Italia4.00010.00016.0003,32003x02001-2012-01980-2011BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status Cambridge, UK: BirdLife Inter
Slovenia0110,02008-201202001-2012-1001980-2012DOPPS podatki NOAGS (2002-2011)

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama