biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kultasirkku (Emberiza aureola)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1 paria, joista Suomessa 100,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Suomi0110,02005-2010-97.52000-2012-97.51980-2012Pessa, J. & Timonen, S. 2011: Nine decades of the Yellow-breasted Buntings in North Ostrobothnia. - Aureola 31: 6-27. (in Finnis

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama