biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Liitohaukka (Elanus caeruleus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.750 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Portugali5001.0001.5001,12008-2012F02001-2012+01980-2012Palma L, Onofre N & Pombal E (1999). Revised distribution and status of duirnal birds of prey in Portgal. Avocetta , 23 (2): 3-1
Espanja5007501.0000,11998-2002+3131998-2011+01980-2011Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama