biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Mustajoutsen (Cygnus atratus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 20 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia1118250,02006-2008+871996-2008+01980-2010Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2011. Non-native breeding birds in the United Kingdom in 2006, 2007 and 2008. Briti
Italia1230,02004-201002000-20120nullBrichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/2: Anatidae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna Costa M., Ceccarelli P.,

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama