biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Siniharakka (Cyanopica cyanus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 3.562.500 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja2.565.0003.262.5003.960.000644,82004-2006+621998-2012+01980-2012Carrascal, L.M. & D. Palomino (2008). Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006. (Seguimiento de Aves, 19
Portugali100.000300.000500.000325,42008-201202004-2011+01980-2012Programa Censos de Aves Comuns (CAC); Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Con

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama