biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Harakkakäki (Clamator glandarius)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 162.530 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja77.000155.500234.00030,72004-2006+34.61998-2012+01980-2012Carrascal, L.M. & D. Palomino (2008). Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006. (Seguimiento de Aves, 19
Kypros3.0004.0005.00043,02006-201202001-2012x01980-2012Unpublished analysis of monitoring data for the W of Cyprus by proff Derek Pomeroy; Analysis of bird sightings records as publis
Portugali1.0003.0005.0003,32008-2012x02001-2012x01980-2012Programa Censos de Aves Comuns (CAC);Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Cons
Italia1520250,02006+02001-2010+01980-2010Brichetti P & Fracasso G. 2006. Ornitologia italiana. Vol.3 (Stercorariidae-Caprimulgidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna
Bulgaria510150,02005-2012x02001-2012x01980-2012Bedev, K., Ignatov, A., Stoychev, S. 2007. Clamator glandarius. In: Iankov, P. (Ed.) Atlas of breeding birds in Bulgaria. Bulgar

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama