biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Arosuohaukka (Circus macrourus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 7 paria, joista Suomessa 84,62 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Suomi16100,02008-2011+5002003-20120nullHytönen, P., Aalto, P., Keskitalo, M., Lehikoinen, P., Rissanen, E. & Väisänen, R. 2009: Lesser rarities in Finland 2008. – Linn
Romania0120,02001-2013x02001-2013x01980-2012Milvus and SOR database

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama