biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 9.615 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia9.6009.6009.6003,91998-2002+261992-2000+212.91969-2000Furness, R.W. & Ratcliffe, N. 2004. Great Skua Stercorarius skua. Pp. 173-186. In: Mitchell, P.I., Newton, S., Ratcliffe, N.
Irlanti1515150,02012-2012+6502002-20120nullPerry, K. (2013) The Annual Report of the Irish Rare Breeding Birds Panel (IRBBP) including a review of significant population c

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama