biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Vuorihemppo (Carduelis flavirostris)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 10.917 paria, joista Suomessa 0,05 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia6.00010.50015.0004,21999-851989-1999-01980-2011Langston, R.H.W., Smith, T., Brown, A.F. & Gregory, R.D. 2006. The status of breeding Twite Carduelis flavirostris in the UK. Bi
Ruotsi1603305000,12008-2012x02001-2012x01980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Irlanti54821100,12005-2008-97.51991-2008-971972-2008McLoughlin, D.T. (2011) Management prescriptions for twite in Ireland. Irish Wildlife Manuals, No. 52. National Parks and Wildli
Suomi05100,02006-2010x02001-2012x01980-2012Väisänen, Risto A., Hario, Martti & Saurola, Pertti 2011: Population estimates of Finnish birds. In: Valkama, Jari, Vepsäläinen,

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama