biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Urpiainen (Carduelis flammea)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.050.563 paria, joista Suomessa 50,93 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Suomi330.000535.000740.000158,12006-2012-35.52001-2012F01983-2012Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki.
Ruotsi154.000479.000804.000109,22008-201202001-201201980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Italia20.00035.00050.00011,62013x02000-2012x01980-2012Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol.8 (Sturnidae-Fringillidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna
Slovenia1.2001.4001.6006,92002-201252001-201251980-2012Mihelič, T. (2013): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 2002-2010. Internetna baza podatkov. Spletna stran: http://www.pti
Puola1201602000,11992-2004x0nullx0nullChylarecki P., Sikora A. 2007. Ocena liczebności gatunków lęgowych w Polsce. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G.,
Iso-Britannia1340,02006-2010x01999-2011x01980-2010Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2012. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2010. British Birds 105: 352–416

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama