biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 397.614 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Irlanti74.570136.028197.485194,92006-2011+186.351998-2011x01972-2011Crowe, O., Musgrove, A.J. & O'Halloran, J. (2014). Generating population estimates for common and widespread breeding birds in I
Iso-Britannia220.000220.000220.00088,52009+14.61998-2010-85.321980-2010Gibbons, D.W., Reid, J.B. & Chapman, R.A. 1993. The New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland: 1988–1991. Poyser, Londo
Itävalta15.00020.00025.00023,82001-201202000-2011x01980-2012BirdLife Austria, extrapolation on the basis of available unpublished and published population and density data
Saksa8.50011.25014.0003,12005-200901998-2009+215.51985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.
Tanska6.0006.0006.00014,02011-2011-751999-2011-41.51980-2011BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Wageningen, The Netherlands
Ruotsi2.6003.8005.0000,92008-2012-35.52001-2012+5001980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Slovakia3004506000,92002-200202000-201201980-2012Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002.
Belgia50751000,22008-201202000-2012-70.51980-2012Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en
Latvia211200,02012x0nullx0nullwww.latvijasputni.lv

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama