biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Ruosteniskakehrääjä (Caprimulgus ruficollis)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 120.750 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja100.000115.000130.00022,71998-2002-192006-201201980-2013Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na
Portugali1.2005.75010.3006,22008-2012x02001-2012x01980-2012Aguiar A, Lopes AL, Pimenta M, Luís A (2010) Owls (Strigiformes) in Parque Nacional Peneda-Gerês (PNPG) – Portugal. Nova Acta Ci

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama