biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Arohiirihaukka (Buteo rufinus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.423 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Bulgaria6507007500,62005-2012+752000-2012+13001980-2012Demerdzhiev, D., S. Stoychev, B. Tonchev, L. Profirov, E. Stoynov, I. Mitev 2007. Long-legged Buzzard Buteo rufinus - In: Iankov
Romania4006509000,32001-2013+12.52001-2013+25001980-2012“Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database (unpublished data) Romanian Ornithological Society database (unpu
Kypros6263640,72011-2012+816.52001-2012+62001980-2012Monitoring data from the Cyprus Game & Fauna Service, earlier records of which published by Kassinis, N. (2009) Long Legged Buz
Unkari510150,02009-2011+37.52000-2012+9001992-2012Tihanyi, G., Tar, J., Vasas, A., Vincze, T., Czifrák, G. és Bagyura, J. (2012): Pusztai ölyv állomány adatok - 2010 / Long-legge

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama