biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Telkkä (Bucephala clangula)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 324.472 paria, joista Suomessa 67,80 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Suomi190.000220.000250.00065,02006-2012-14.52001-201201986-2012Pöysä, H., Rintala, J., Lehikoinen, A., & Väisänen, R. A. (2013). The importance of hunting pressure, habitat preference and lif
Ruotsi65.00080.50096.00018,42008-2012-212001-201201980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Latvia1.1679.77918.39115,12010x0null+3062.51980-2010Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. lidz 2010. gadam. Promocijas darbs. Riga: Latvijas Un
Viro3.0004.0005.0008,82008-2012+352001-2012+601980-2012Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb
Saksa3.3003.8504.4001,12005-2009+70.51998-2009+215.51985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.
Puola3.0003.5004.0001,12008-2012x0null+3351980-2012Compilation of regional figures: KRAINA ŚWIĘTOKRZYSKA (Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, R. Maniarski, M. Jantarski i inni),
Liettua2.0002.5003.0003,82008-2012+652001-2012+1501980-2012Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li
Iso-Britannia2002002000,12006-2010+661996-2008+3501980-2008Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2012. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2010. British Birds 105: 352–416
Tanska1001001000,22011-2011+751999-2011+550001980-2011Nyegaard et al. (2014): Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012 - With a summary in English: Rare and threatened breedi
Romania2030400,02008-2013x02000-2012x01980-2012SOR database Executant INCDDD Tulcea //Proiect de cercetare în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin ţării noastre în ceea
Itävalta1013150,02008-201202001-2012+11501980-2012BirdLife Austria, unpublished data; Weißmair et al. 2011
Unkari0110,02000-2012F02000-2012F01980-2012MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természe

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama