biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 11.135 paria, joista Suomessa 39,52 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Suomi3.8004.4005.0001,32010-2012+31102001-2010+44001981-2012Hario, M. & Rintala, J. 2011: Saaristolintukantojen kehitys Suomessa 1986-2010. Linnut vuosikirja 2010: 40-51. Hario, M. & Rinta
Ruotsi3.5004.2004.9001,02008-2012-252001-2012+30001980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Iso-Britannia1.0001.0001.0000,42004-2008+691999-2010+9001980-2010Musgrove, A.J., Austin, G.E., Hearn, R.D., Holt, C.A., Stroud, D.A. & Wotton, S.R. 2011. Overwinter population estimates of Brit
Tanska2.0001.00002,32011-2011+55001999-2011+550001980-2011Nyegaard et al. (2014): Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012 - With a summary in English: Rare and threatened breedi
Saksa4104404700,12005-2009+955.51998-2008+215.51985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.
Viro80951100,22008-2012-352001-2012+351980-2012Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama