biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Iberiankeisarikotka (Aquila adalberti)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 373 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Espanja3583583580,12012-2012+1352001-2012+2891984-2012Demographic information provided by the autonomos regions of Spain (2012). Grupo de trabajo del águila imperial (Spanish Imperi
Portugali1115180,02013+13502003-20130nullNunes M. (2013). Situação da águia-imperial em Portugal – época de reprodução de 2012 e 2013. Relatório não publicado. ICNF. Lis

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama