biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Luotokirvinen (Anthus petrosus)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 65.055 paria, joista Suomessa 2,54 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia46.00046.00046.00018,51988-1991-471998-2011x01980-2011Gibbons, D.W., Reid, J.B. & Chapman, R.A. 1993. The New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland: 1988–1991. Poyser, Londo
Irlanti10.00015.00019.99921,52008-2011+252000-201101980-2011Expert opinion - R. Coombes, BirdWatch Ireland. Balmer, D., Gillings, S., Caffrey, B., Swan, B., Downie, I. & Fuller, R. (2013)
Ruotsi1.7002.3503.0000,52008-201202001-2012-331980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Suomi1.4001.6501.9000,52006-201202001-2012+301980-2012Archipelago Bird Census data.
Tanska1005000,12011-201101999-201101980-2011Ekspertvurdering foretaget af Dansk Ornitologisk Forening på baggrund af tidligere publicerede oplysninger, modtagne oplysninger
Viro16100,02008-201252001-201251980-2012Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama