biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Punatiikeripeippo (Amandava amandava)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 600 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Italia3006009000,22009+502000-2012+2501985-2009Brichetti P e Fracasso G., 2013. Ornitologia italiana. Vol. 8 - Sturnidae-Fringillidae. Oasi Alberto Perdisa Editore, Bologna.

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama