biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Afrikanhanhi (Alopochen aegyptiaca)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.120 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia1.1001.1001.1000,42004-2008+1331999-2010+01980-2010Musgrove, A.J., Austin, G.E., Hearn, R.D., Holt, C.A., Stroud, D.A. & Wotton, S.R. 2011. Overwinter population estimates of Brit
Luxemburg417300,72008-2012+1002000-2012+1001980-2012LUXOR (2013): NATUR&EMWELT - BIRD-DATABASE, LUXEMBOURG Biver, G. (2013): Waterbird count - recensement hivernal des oiseaux d’ea
Puola1340,02008-2012x0nullx0nullKomisja Faunistyczna 2009. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2008. Raport nr 25. Not. Orn. 50: 111–142; Komisja Faunisty

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama