biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kivikkopyy (Alectoris graeca graeca)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 1.150 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Bulgaria8001.1501.5001,02005-2012-12.52000-2012-851980-2012BSPB Bird Database; Golemansky V. (ed.) 2011. Red Data Book of Bulgaria. Vol. 2, Animals. Http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol2/; Ia
Italia0000,02013-152001-2011-01980-2011null

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama