biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Ruokki (Alca torda)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 143.384 paria, joista Suomessa 6,83 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia93.50093.50093.50037,61998-2002+7.51999-2011+125.71986-2000Merne, O.J. & Mitchell, P.I. 2004. Razorbill Alca torda. Pp. 364-376. In: Mitchell, P.I., Newton, S., Ratcliffe, N. & Dunn,
Ruotsi24.00026.00028.0005,92008-2012+302001-2012+2001980-2012Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson
Irlanti12.76312.76312.76318,32012-2012-72002-2012+221987-2012Mitchell, P. Ian, Newton, S.F., Ratcliffe, N. & Dunn, T.E. (2004) Seabird populations of Britain and Ireland. Results of the Sea
Suomi7.9009.80011.7002,92006-2012F02001-2012+1211980-2012Archipelago Bird Census data.
Tanska1.3001.3001.3003,02011-2011+751999-2011+5501980-2011Ekspertvurdering foretaget af Dansk Ornitologisk Forening på baggrund af tidligere publicerede oplysninger, modtagne oplysninger
Saksa1616160,02005-2009+25.51998-2009+343.51985-2009Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster.
Viro16100,02008-201252001-2012+351980-2012Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama