biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Mandariinisorsa (Aix galericulata)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 2.364 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Iso-Britannia2.3002.3002.3000,91988+691999-2010+1441980-2010Davies, A.K. 1988. The distribution and status of Mandarin Duck Aix galericulata in Britain. Bird Study 35: 203–208.
Itävalta4055700,12001-201202001-2012+351980-2012BirdLife Austria, extrapolation on the basis of available unpublished and published population and density data
Puola79100,02013-2013x0nullx0nullHanna Żelichowska in litt. e-mail: 2012hanka01@gmail.com

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama