biomi.org

Pesimälinnusto EU:n jäsenmaissa

Kanahaukka (Accipiter gentilis arrigonii)

Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.

leaderboard

Valitse laji

Yhteensä 53 paria, joista Suomessa 0,00 %

Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta

half page
MaaPesiviä parejaLyhyen ajan trendiPitkän ajan trendiLähde
minka.maxtiheys/100km2ajallatrendisuuruusajallatrendisuuruusajalla
Italia4053650,02013x02001-2012-12.51990-2012Londi et al. in stampa. Atti II Conv. ital. Rapaci diurni e notturni. Treviso Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italia

+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon

panorama